Khai sinh cho con tại nơi tạm trú

Luật sư TRỊNH THỊ BÍCH trả lời: Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định số 158/2005 của Chính phủ (về đăng ký và quản lý hộ tịch) thì UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em. Nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì UBND cấp xã nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh. Theo khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 thì nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú. Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú.

Đối với trường hợp của bạn, nếu bạn có đăng ký tạm trú tại TP.HCM và được cấp sổ tạm trú thì bạn được đăng ký khai sinh cho con tại đây. Ngược lại, nếu bạn không đăng ký tạm trú tại TP.HCM thì bạn phải về nơi đăng ký thường trú để đăng ký khai sinh cho con.

TRÂN CHÍNH ghi