Kho bạc Nhà nước huy động hơn 65.000 tỷ đồng

Theo quyết định của Bộ Tài chính  tháng 1/2011, nhiệm vụ huy động vốn trong nước được giao năm 2011 là 95.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2011, Bộ Tài chính có Thông báo mới điều chỉnh kế hoạch huy động vốn trong nước năm 2011 xuống còn 80.000 tỷ đồng. Bởi thế, so với kế hoạch đã điều chỉnh, việc huy động vốn trong nước 11 tháng năm nay đã đạt 81,6% kế hoạch.

Cũng trong 11 tháng năm 2011, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 336.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước qua cơ quan này.

Qua công tác kiểm soát chi, các đơn vị Kho bạc Nhà nước cũng phát hiện trên 44.000 khoản chi của 21.800 đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối chưa thanh toán số tiền trên 486 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 11, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 4.500 khoản chi của 2.500 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định.

Những đơn vị này đã bị Kho bạc Nhà nước từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 53 tỷ đồng.

Theo Xuân Dũng (Vietnam+)