Khó xác định suất đầu tư hạ tầng khu A Phú Mỹ Hưng

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng có quy mô đầu tư lớn, thời gian thực hiện đầu tư kéo dài qua nhiều năm và trải qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách liên quan đến tiền sử dụng đất. Phần diện tích đất khoảng 63 ha còn lại tại khu A Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng chưa nộp tiền sử dụng đất nằm xen kẽ trong các khu vực đã được bán nên việc tách ra khỏi dự án tổng thể là rất khó.

Mặt khác, phần diện tích đất này đã được Công ty Phú Mỹ Hưng bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng từ lâu. Vì vậy khó xác định được suất đầu tư hạ tầng của phần diện tích đất này. Đồng thời chính việc đầu tư hạ tầng của Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng đã góp phần làm tăng giá trị đất của khu vực. Vì vậy, nếu yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích 63 ha còn lại theo quy định hiện hành thì sẽ thiệt thòi cho doanh nghiệp.

HOÀNG VÂN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.