Khó xác định suất đầu tư hạ tầng khu A Phú Mỹ Hưng

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng có quy mô đầu tư lớn, thời gian thực hiện đầu tư kéo dài qua nhiều năm và trải qua nhiều thời kỳ thay đổi chính sách liên quan đến tiền sử dụng đất. Phần diện tích đất khoảng 63 ha còn lại tại khu A Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng chưa nộp tiền sử dụng đất nằm xen kẽ trong các khu vực đã được bán nên việc tách ra khỏi dự án tổng thể là rất khó.

Mặt khác, phần diện tích đất này đã được Công ty Phú Mỹ Hưng bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công hạ tầng từ lâu. Vì vậy khó xác định được suất đầu tư hạ tầng của phần diện tích đất này. Đồng thời chính việc đầu tư hạ tầng của Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng đã góp phần làm tăng giá trị đất của khu vực. Vì vậy, nếu yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích 63 ha còn lại theo quy định hiện hành thì sẽ thiệt thòi cho doanh nghiệp.

HOÀNG VÂN