Khởi động cuộc bình chọn ‘Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM’

Theo cổng thông tin của TP, hoạt động này hướng tới kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 15 (13-10), cuộc bình chọn diễn ra đến ngày 15-8.

Đây là danh hiệu được tổ chức hai năm một lần nhằm phát hiện, quảng bá thương hiệu đối với các sản phẩm, dịch vụ của DN, phục vụ mục tiêu phát triển các thương hiệu lớn của TP, đồng thời tôn vinh DN có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu. Qua đó, tạo động lực lớn cho đội ngũ doanh nhân, DN TP tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vươn lên hội nhập và phát triển, đồng hành xây dựng TP.

Cùng với cuộc bình chọn danh hiệu “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” năm 2019, ban tổ chức cũng tổ chức tôn vinh các DN có thời gian hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững trên 30 năm, đóng góp cho sự phát triển của xã hội, thành công trên thương trường.