Khởi tố giám đốc bán hóa đơn đỏ trái phép 7 tỉ đồng

Từ năm 2011 đến tháng 9-2014, Chương đã lập công ty rồi đặt in hàng trăn hóa đơn giá trị gia tăng rồi bán hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Nghệ An với tổng số tiền 7 tỉ đồng.

Các lái xe, doanh nghiệp, công ty mua nguyên vật liệt trôi nổi giá rẻ ngoài thị trường đến gặp Chương mua hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa chứng từ. Mỗi hóa đơn bán ra, Chương hưởng từ 3% đến 13% giá trị hàng hóa trên hóa đơn giá trị gia tăng.