Không bố trí chánh án là người địa phương

Theo đó, ông Lại Văn Trình, Chánh án TAND quận 10, được điều động đến giữ chức vụ chánh án TAND quận 11. Ông Võ Thanh Bửu Tịnh, Chánh án TAND quận 11, đến giữ chức vụ chánh án TAND quận 3. Hai ông nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1-2-2015.

Việc điều động này thực hiện theo Công văn số 179/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 36/2014 của Bộ Chính trị về việc lãnh đạo TAND tham gia cấp ủy và bố trí chức danh chánh án TAND không phải là người địa phương.

HOÀNG YẾN

Vụ án rắn hổ trâu hay hổ chúa

Vụ án rắn hổ trâu hay hổ chúa

(PLO)- Bị buộc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm do mua rắn hổ chúa, người phụ nữ cho rằng mình chỉ mua rắn hổ trâu.