ĐẬP THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2

Không cần xây dựng phương pháp đánh giá an toàn

Về kiến nghị xây dựng mô hình và phương pháp tính toán đánh giá độ an toàn đập, Bộ Xây dựng cho rằng không cần thiết. Đây là nội dung báo cáo Bộ Xây dựng vừa gửi Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng cho rằng việc đề xuất xây dựng trạm quan trắc động đất ở khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 cần được kết hợp với mạng lưới trạm quan trắc động đất theo bản đồ phân vùng động đất quốc gia. Theo báo cáo kết quả khảo sát về động đất khu vực thủy điện Sông Tranh 2, động đất ở đây chưa ảnh hưởng đến an toàn của đập.

HOÀNG VÂN