Không cấp giấy phép tạm xây hàng rào

Gửi văn bản đến báo, ông Bùi Thế Hải, Chánh Văn phòng UBND quận 10, cho biết: “UBND quận đã kết luận và chỉ đạo không giải quyết cấp phép xây dựng tạm hàng rào của chủ nhà nói trên, đồng thời thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp để điều chỉnh lại cho đúng. Phòng Quản lý đô thị quận có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan đề xuất hướng xử lý bồi thường thiệt hại do cấp phép xây dựng tạm và thông báo tháo dỡ hàng rào trình UBND quận trước ngày 30-3”.

KIM PHỤNG