Không được ép HS-SV đóng học phí một lần

Theo đó, công văn đề nghị các trường xây dựng tiến độ điều chỉnh mức học phí một cách hợp lý. Mức học phí phải phù hợp với nhóm ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo. Học phí được thu định kỳ hằng tháng. Các trường không được ép HS-SV đóng học phí một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (trừ trường hợp người học tự nguyện), nhất là vào đầu năm học mới. Các trường thuộc trung ương quản lý cần đăng ký với bộ chủ quản về lộ trình, mức điều chỉnh và thời điểm điều chỉnh học phí.

Trên cơ sở này, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét để quyết định việc điều chỉnh học phí nhằm đảm bảo không có nhiều tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới.

Căn cứ vào trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của HS-SV, giám đốc các ĐH, hiệu trưởng và thủ trưởng các trường thuộc trung ương quản lý, quy định học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo. (UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định mức học phí cụ thể cho các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý).

V.THỊNH - Q.VIỆT

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

‘Đổi mới giáo dục là quá trình liên tục'

(PLO)-  Theo Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, đổi mới giáo dục là quá trình liên tục, phải phù hợp với xu thế thế giới, tính đến điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Việt Nam…