Không được ra văn bản bắt buộc dân đóng góp

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát bãi bỏ ngay các văn bản huy động đóng góp đã ban hành sai quy định pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có sai phạm trong việc huy động đóng góp của nhân dân so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công (mà theo quy định người dân được cung cấp). Các cơ quan chức năng liên quan cần nghiên cứu các khoản phí, lệ phí Chính phủ đã phân cấp theo thẩm quyền cho địa phương, tùy tình hình thực tế thu nhập của người dân và khả năng huy động để tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh quyết định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

N.ĐỨC

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.