Không lợi dụng khai thác biển gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh

Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Bộ TN&MT nói tại tờ trình về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, trước Quốc hội ngày 22-10.

Theo đó, dự thảo luật quy định một số hành vi bị cấm. Cụ thể, không được lợi dụng việc khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Dự thảo cũng quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam chỉ được tiến hành các hoạt động này vì mục đích hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam. Bộ TN&MT cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về quy định cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong báo cáo thẩm tra dự thảo luật này, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đề nghị bổ sung trong dự thảo luật này về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp phép. Đồng thời, Ủy ban này cũng lưu ý vùng biển Việt Nam là chủ quyền Việt Nam có liên quan đến nhiều công trình quan trọng về quốc phòng và an ninh, do đó trong quá trình cấp phép nghiên cứu cần cân nhắc kỹ lưỡng và có quy định cụ thể để bảo đảm được bí mật quốc gia, an ninh, an toàn trên biển.

HOÀNG VÂN