Không nên điều chỉnh giá điện liên tục

Theo đó, ông Huệ cho rằng về nguyên tắc phải điều chỉnh giá điện theo hướng đảm bảo bù đắp đủ chi phí sản xuất, kinh doanh điện. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô. Còn hiện tại, không nên điều chỉnh giá điện liên tục trong các quý để tránh các tác động tiêu cực.

EVN cần phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xây dựng phương án tổng thể về giá điện, đề xuất lộ trình điều chỉnh giá điện. Trong đó có tính đến giá than qua các giai đoạn, đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến đời sống kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Trước mắt, để giảm lỗ, ông Huệ đề nghị EVN cần rà soát các khoản để tiết giảm hợp lý, đồng thời hạch toán minh bạch chi phí các khâu sản xuất và phân phối điện.

LÊ THANH

Thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm sâu nhưng các công ty vẫn cố gắng xoay xở thưởng tết cho người lao động.

Khó mấy cũng thưởng tết cho công nhân

(PLO)- “Khó đến mấy chúng tôi cũng thu xếp thưởng một tháng lương cho người lao động, đợi khi đơn hàng ấm lên vẫn đủ nguồn lao động giúp nhà máy sáng đèn” - lãnh đạo một công ty chia sẻ.