Không thể cấp giấy cho toàn bộ khu đất

Cuối tháng 6-2013, tôi làm đơn gửi UBND quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt giấy đỏ). Khi Phòng TN&MT tiến hành đo đạc thì nghe cán bộ đo đạc nói lại là có một người thân của tôi không cho đo. Tôi khiếu nại thì phường mời ông này đến làm việc nhưng ông này không ra. Ngày 24-8, UBND phường trả lời khiếu nại của tôi là chờ ý kiến của UBND quận. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một tháng mà quận chưa trả lời giải quyết trong việc đo đạc cấp giấy cho tôi.

Ông Phan Thanh Sơn (143A Cách Mạng
Tháng Tám, phường An Thới, quận Bình Thủy)

Ông HÀ QUỐC HỮU, Phó Phòng TN&MT quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: Đất gốc của cha mẹ ông Sơn có khoảng 9.000 m2 nhưng một thời gian dài không ai quản lý, sau này chủ trương của Nhà nước trả lại cho cha mẹ ông 3.000 m2 trong đó có phần đất mà ông đòi cấp giấy. Do cha mẹ ông Sơn chết nên Nhà nước cũng đã đề nghị các anh em ông Sơn tự thỏa thuận với nhau về diện tích đất của từng người, nếu không thỏa thuận được thì khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, không ai thỏa thuận hay thưa kiện gì. Sau này ông Sơn xin làm giấy đỏ. Chủ trương của TP là cho ông hợp thức hóa hiện trạng căn nhà đang sử dụng trước vì căn cứ vào biên lai thuế, ông đã sử dụng ổn định phần này. Thế nhưng ông Sơn đã không chấp nhận mà đòi phải làm giấy đỏ cả 1.600 m2. Chúng tôi nhận thấy yêu cầu này không có cơ sở. Bởi theo hồ sơ cũ chúng tôi có thì giấy cho đất của cha mẹ ông không thể hiện bề dài, bề rộng cụ thể là bao nhiêu. Chính vì vậy khi cán bộ Phòng xuống đo đạc thì các anh em của ông mới không cho đo, chỉ cho đo phần nhà của ông. Quận đã tạo điều kiện hết sức nhưng ông không chịu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế để làm căn cứ cho cơ quan nhà nước cấp giấy nên bây giờ quận không thể đo đạc và cấp giấy hết cho ông.

NHẪN NAM ghi

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

Giải pháp xóa nạn vẽ bậy

(PLO)- Để xóa bỏ nạn vẽ bậy, người dân và chính quyền đã chung tay biến những bức tranh xấu thành tác phẩm tranh ảnh, tạo cảnh quan đẹp nơi công cộng.