Kiểm soát tốt COVID-19, GDP 9 tháng tăng 2,12%

Tuy GDP quý III-2020 thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020 nhưng vẫn đạt 2,62%. Lý do có sự khởi sắc này là vì nền kinh tế đã từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Điều này kéo theo hệ quả là GDP chín tháng năm 2020 tăng 2,12%. Đây có thể coi là một trong những tín hiệu tích cực nếu so sánh với tốc độ tăng GDP 0,39% của quý II-2020.

Cũng do COVID-19 được kiểm soát tốt nên nhiều lĩnh vực đã thực sự bước vào trạng thái bình thường mới. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp được cho là bắt đầu phục hồi và mở ra hy vọng tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Cụ thể, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chín tháng qua ước tính tăng 2,69% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cũng dẫn đến hệ quả tốt là số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-9 tăng 1,3% so cùng thời điểm tháng trước và giảm 1,7% so với cùng thời điểm năm trước. Nếu xét theo số lao động thì đúng là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là một điểm son khi tổng số lao động tăng lên. Bởi trong chín tháng qua, số lao động trong các doanh nghiệp (DN) đã giảm tới 16,3%.

Trong chín tháng qua, cả nước có gần 99.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 1,4 triệu tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là gần 778.000. Tuy vậy, xét về tỉ lệ, số DN đã giảm 3,2% nhưng vốn đăng ký lại tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả gần 2,2 triệu tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 29.500 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong chín tháng là trên 3,6 triệu tỉ đồng.

Điều này phần nào bù đắp được số lượng gần 39.000 DN tạm ngừng kinh doanh và khoảng 49.000 DN chờ và hoàn tất thủ tục giải thể. Điều này cũng có thể là cơ sở để Tổng cục Thống kê cho rằng các DN đánh giá kinh doanh đang dần tốt lên.

Đáng chú ý, đầu tư phát triển đã tăng tới 4,8% so với cùng kỳ năm trước dù mức này là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Động lực của tín hiệu tốt này đến từ tốc độ tăng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 9 và chín tháng từ đầu năm 2020 đều đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020.

Đặc biệt, việc Chính phủ đẩy mạnh, khuyến khích các địa phương đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nhằm duy trì đà tăng trưởng kinh tế đã đưa đến kết quả này. Điều đó được thể hiện qua việc vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong chín tháng qua đạt tới 303.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, tổng số vốn FDI gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt tới 21,2 tỉ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 9 tăng 15%

Một tín hiệu tốt khác cũng cần kể đến là kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu. Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa chỉ trong tháng 9 ước đạt 51,5 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung chín tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỉ USD, tăng 1,8%, trong đó xuất khẩu đạt 202,86 tỉ USD, tăng 4,2%; nhập khẩu đạt 185,87 tỉ USD, giảm 0,8%.  

Cán cân thương mại chín tháng tiếp tục xuất siêu, đạt mức 16,99 tỉ USD.