Kiểm tra nhà tái định cư tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội

Đối tượng kiểm tra là các nhà tái định cư được xây bằng ngân sách nhà nước để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân tái định cư trên địa bàn. Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn. Sở Xây dựng các TP trên phải báo cáo về việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng trên địa bàn gửi đoàn kiểm tra trước ngày 30-5.

HOÀNG VÂN