Kiểm tra thiết bị tính tiền cước taxi tại TP.HCM

Cụ thể, kiểm tra tính chính xác của các thiết bị đo khối lượng và tính tiền xăng, dầu; thiết bị đo quãng đường và tính tiền cước taxi; chất lượng đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, cân bán hàng tại các chợ, cửa hàng, siêu thị… trên địa bàn TP; thực hiện định kỳ kiểm chuẩn các thiết bị chuyên ngành theo đúng quy định của Nhà nước.

Theo Minh Nam  (TNO)