Kiểm tra xe buýt trợ giá tại TP.HCM

Đây là tuyến xe thứ năm được kiểm tra trong 12 tuyến xe buýt có trợ giá thuộc 12 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đoàn kiểm tra chia làm hai tổ, một tổ kiểm tra tại trụ sở, còn một tổ kiểm tra hiện trạng xe buýt tại các bến.

Theo một thanh tra viên, ngoài hộp đen đoàn còn kiểm tra thêm 44 tiêu chí khác như thực trạng kỹ thuật của xe; kiểm tra công tác quản lý, việc đảm bảo an toàn giao thông của doanh nghiệp, HTX… để đánh giá tình hình hoạt động của xe buýt.

MINH QUÝ