Kiến nghị chưa là chủ đầu tư cũng được cấp giấy phép quy hoạch

UBND TP.HCM vừa gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng và Bộ Xây dựng như trên.

Nghị định 37/2010 quy định GPQH cấp cho chủ đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án đầu tư. Như vậy cơ quan cấp GPQH chỉ cấp khi nhà đầu tư được xét chọn và công nhận là chủ đầu tư. Mà theo Nghị định 11/2013, việc lựa chọn chủ đầu tư phải được thực hiện theo các quy định pháp luật về nhà ở, đất đai… và UBND cấp tỉnh phải ra quyết định công nhận chủ đầu tư. “Điều này làm chậm tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị, đặc biệt là các dự án nhà ở” - báo cáo phân tích. Mặt khác, trước khi lập thủ tục để được công nhận là chủ đầu tư, các nhà đầu tư đều phải xin cung cấp các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thông qua chứng chỉ quy hoạch đối với khu vực đã có quy hoạch 1/2000 hoặc GPQH đối với khu vực đã có quy hoạch 1/2000 nhưng chưa đủ thông tin. “Do đó, điều chỉnh đối tượng được cấp GPQH từ chủ đầu tư thành nhà đầu tư là cần thiết” - TP kiến nghị.

CẨM TÚ