Kiến nghị cưỡng chế thu hồi giấy phép tư vấn dự án 10.000 tỉ

Cụ thể, Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép với lý do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam (tư vấn giám sát hợp đồng dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng) đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. 

Theo đó, tổng số tiền công ty này còn nợ ngành thuế là gần 22,7 tỉ đồng. Vì vậy, Cục Thuế TP.HCM đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoạt động, giấy phép hành nghề của đơn vị này.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản (23-10) đề nghị cưỡng chế này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoạt động, giấy phép hành nghề của Công ty Meinhardt hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

Dự án chống ngập có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được UBND TP.HCM ký kết với Công ty Trung Nam BT 1547 theo hình thức BT, có kinh phí hơn 9.926 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành sau 36 tháng (tháng 6-2019). Tới nay, dự án đã hoàn thành 72% khối lượng.

Hiện dự án tạm dừng năm tháng nay vì các khuyến cáo của Liên danh tư vấn giám sát hợp đồng (đại diện là Công ty Meinhardt) với chủ đầu tư khiến việc giải ngân bị đình trệ.