Kiến nghị dừng lập quy hoạch 137 nút giao thông tại TP.HCM

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM, trong đồ án quy hoạch phân khu và các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn TP hiện nay, nhiều nút giao lớn (giữa các trục đường chính cấp đô thị, cấp khu vực) chỉ xác định vị trí nút giao, chưa định hướng dạng thức giao thông.

 Một số nút giao được thể hiện dưới dạng vòng tròn, không thể hiện đủ thông tin về dạng thức, phạm vi ranh giới nút giao phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực và đầu tư xây dựng nút giao. Theo rà soát của Sở, TP hiện có khoảng 137 nút giao loại này trong các đồ án quy hoạch phân khu.

Sở QH-KT cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tại các vị trí nút giao nêu trên không đủ cơ sở xác định về phạm vi và dạng thức nút giao, ranh giới cụ thể giữa chức năng đất giao thông và các loại đất chức năng đô thị khác trong khu vực lân cận nút giao. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng nút giao.

Việc này cũng ảnh hưởng đến quyền lợi về xây dựng, đất đai của người dân có công trình và quyền sử dụng đất trong phạm ảnh hưởng của các nút giao.

Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, năm 2016, UBND TP đã có chỉ đạo về việc tổ chức rà soát, đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các nút giao thông chính trên địa bàn TP.

Kiến nghị dừng lập quy hoạch 137 nút giao thông tại TP.HCM ảnh 1
Quy hoạch các nút giao ở TP.HCM còn nhiều khó khăn. Ảnh minh họa: KIÊN CƯỜNG

Từ đó đến nay, qua quá trình phối hợp với các bên liên quan, Sở QH-KT TP nhận thấy có ba nội dung:

Thứ nhất, trường hợp lập quy hoạch (quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết) riêng cho nút giao, đối với các nút giao chỉ cần xác định rõ phạm vi ranh giới của đất chức năng giao thông (chiếm đa số) thì sẽ có nhiều nội dung không thực sự cần thiết hoặc không thể hiện được (như thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược...).

Thứ hai, nếu thực hiện theo dạng “tổng mặt bằng” như hồ sơ quy hoạch mặt bằng (tỉ lệ 1/500) một số nút giao thông trên địa bàn quận 5 đã phê duyệt hiện nay cũng không còn phù hợp theo quy định pháp luật. Dẫn đến khó khăn trong việc xác định nội dung, thành phần hồ sơ, dự toán kinh phí (liên quan các vấn đề về nội dung hồ sơ)...

Thứ ba, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các nút giao còn vướng mắc, hạn chế: Trường hợp nút giao được thể hiện dạng vòng tròn dự phòng quỹ đất trong đồ án quy hoạch phân khu thì phải cần bổ sung, hoàn chỉnh pháp lý quy hoạch phân khu trước.

Hay việc lập quy hoạch chi tiết các nút giao khi chưa gắn với quá trình nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cụ thể có thể dẫn đến phương án quy hoạch không sát với thực tế và phương án đầu tư, gây lãng phí...

Những vấn đề nêu trên dẫn tới quá trình lập quy hoạch chi tiết các nút giao (với tổng số khoảng 137 nút giao) theo kế hoạch vừa qua sẽ kéo dài, khó bảo đảm tiến độ và yêu cầu thực tiễn quản lý.

Từ đó, Sở QH-KT TP kiến nghị UBND TP xem xét chấp thuận không tiếp tục lập quy hoạch chi tiết đối với các nút giao thông trên.

91 vấn đề vướng mắc ở Luật Đầu tư công

91 vấn đề vướng mắc ở Luật Đầu tư công

(PLO)- Bộ KH&ĐT nhận 91 vấn đề vướng mắc liên quan đến Luật Đầu tư công và có văn bản đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp tục giao bộ này thống nhất với các cơ quan trung ương, địa phương về các vấn đề có cách hiểu chưa thống nhất…