Kiến nghị giảm giá cước vận tải

Theo phản ánh của Vinacas, từ đầu năm 2014 đến nay, giá dầu diesel và giá xăng trên thị trường Việt Nam đã được Nhà nước điều chỉnh tăng giảm nhiều lần. Tuy nhiên, giá cước vận tải đường bộ và đường biển là loại giá chịu sự tác động trực tiếp của giá xăng dầu chưa có điều chỉnh giảm tương ứng mà chỉ có tăng.

Vinacas cho biết trong các chi phí đầu vào của sản xuất xuất khẩu điều giá cước vận tải đóng một vai trò rất quan trọng. Việc các doanh nghiệp vận tải không giảm giá cước cho phù hợp với xu hướng của thị trường quốc tế là không công bằng, gây thiệt hại và giảm sức cạnh tranh cho các ngành kinh tế chủ lực của đất nước.

QUANG HUY