0 giờ đêm 25-4 sẽ mở hệ thống đăng ký tờ khai gạo tồn
(PLO)- Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày không trình được hàng hóa thì tờ khai sẽ bị hủy.

Chiều 24-4, Tổng cục Hải quan gửi công văn hỏa tốc cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Cục Hải quan các tỉnh, TP thông báo thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0 giờ ngày 25-4 đến hết ngày 30-4.

Việc đăng ký tờ khai hải quan lần này áp dụng cho các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24-3 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Số lượng gạo đăng ký trên tờ khai hải quan không được vượt quá số lượng gạo thực tế đã đưa vào cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kinh doanh cảng. Văn bản xác nhận cần nêu rõ số lượng gạo đã đưa vào trước ngày 24-3 còn lưu giữ tại cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế, chi cục hải quan xác nhận và lưu hồ sơ hải quan.

Trường hợp các doanh nghiệp có lô hàng gạo đang lưu giữ tại các cảng biển quốc tế, cửa khẩu quốc tế từ trước ngày 24-3 nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách tại phụ lục kèm theo công văn hỏa tốc thì gửi thông tin chi tiết về Tổng cục Hải quan kèm xác nhận của cơ quan hải quan, doanh nghiệp kinh doanh cảng để được cập nhật vào hệ thống.

Đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, TP chỉ đạo các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9 giờ ngày 27-4.

Cục Hải quan các tỉnh, TP, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp đến thời điểm nêu trên Tổng cục Hải quan không nhận được báo cáo các tờ khai hủy trên hệ thống.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4-2020, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0 giờ ngày 28-4 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Quyết định 1106 của bộ trưởng Bộ Công Thương.

Việc mở hệ thống tờ khai hải quan xuất khẩu gạo lần này dựa trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương ngày 24-4, theo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

CHÂN LUẬN