1 lít xăng oằn lưng cõng 10.000 đồng tiền thuế, phí?

Đồ họa: HỒ TRANG
(PLO)- Ngày 16-5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ ký tờ trình Quốc hội dự án tăng thuế bảo vệ môi trường với 9 loại hàng hóa cơ bản, trong đó có xăng. Nếu được thông qua, mức thuế mới này sẽ được áp dụng từ 1-7-2018.

 


Từ biểu đồ trên cho thấy, 1 lít xăng hiện gánh 4 loại thuế và nhiều loại phí. Trong đó 1 lít xăng sinh học E5 đang phải gánh trên 9.000 đồng thuế, phí các loại. Do vậy đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng dầu lên mức kịch trần đang dấy lên lo ngại.

Bởi nếu xăng tăng thuế bảo vệ môi trường thêm 1.000 đồng/lít như đề xuất của Bộ Tài chính, thì mỗi lít xăng A95 có giá là 20.910 đồng/lít, số thuế phí phải gánh chiếm gần một nửa, thậm chí hơn (tương đương khoảng 10.000 đồng).