100% khiếu nại thuế sẽ được giải quyết đúng thời gian
(PL)- Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu thời gian tới sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tối đa 10 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 12 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Ngoài ra, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm… Ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), ngày 20-6 cho biết như trên tại buổi họp báo chuyên đề về triển khai Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết 35/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cũng sẽ chỉ đạo ngành thuế ứng dụng CNTT trong giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, cơ quan thuế sẽ hoàn thiện phần mềm và cơ sở dữ liệu, hướng tới bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian.

TRÀ PHƯƠNG