Bản thỏa thuận đa phương hóa Sáng kiến Chieng mai (CMIM) giữa Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 và cơ quan quản lý tiền tệ Hong Kong, Trung Quốc được ký kết sau khi đạt được sự thống nhất đối với tất cả các cấu phần chính của CMIM tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN+3 (AFMM+3) vào tháng 5/2009 tại Bali, Indonesia.

CMIM được thành lập với mục tiêu tăng cường khả năng của khu vực nhằm đối phó với các rủi ro và biến động ngày càng tăng của kinh tế toàn cầu. Các mục tiêu chính của CMIM là giải quyết các khó khăn cán cân thanh toán và thanh khoản ngắn hạn trong khu vực, đồng thời bổ sung các thỏa thuận tài chính quốc tế hiện hành.

Thỏa thuận CMIM, với tổng quy mô là 120 tỷ đôla sẽ cung cấp các hỗ trợ tài chính thông qua các giao dịch hoán đổi tiền tệ cho các bên tham gia CMIM khi gặp khó khăn cán cân thanh toán hoặc thanh khoản ngắn hạn. Từng bên tham gia CMIM theo các quy định và điều khoản trong thỏa thuận sẽ được quyền hoán đổi đồng bản tệ với đồng đôla Mỹ với số tiền được xác định bằng mức đóng góp của nước đó nhân với hệ số vay. Việt Nam đóng góp 1 tỷ đôla trong Thỏa thuận CMIM và được hưởng hệ số vay 5%.

Theo Hồng Anh ( VNE)