Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5, cả nước có hơn 150 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế. Tương ứng, số khẩu trang y tế đã được xuất khẩu là hơn 181 triệu chiếc.

Trước đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 4-2020, cả nước mới xuất khẩu được 139,5 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 5, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được hơn 321 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế vào cuối tháng 4 thì ngay trong tháng 5, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu tăng mạnh, chiếm hơn một nửa kim ngạch từ đầu năm.

Dự kiến số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 6-2020 sẽ được Tổng cục Hải quan thông báo vào ngày 8-7-2020.