2.000 tỉ đồng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
(PLO)-Sáng 22-4, Bộ KH&ĐT tổ chức Lễ ra mắt Qũy Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ ban đầu là 2000 tỉ đồng.
Quỹ sẽ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay với mức lãi suất ưu đãi 5,5% đối với khoản vay ngắn hạn và 7 % với khoản vay trung và dài hạn.
Quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện sau: Có dự án, phương án SX-KD khả thi thuộc 1 trong 3 lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của Quỹ; Người quản lý doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án SX-KD tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư của dự án, phương án SX-KD; Có khả năng trả nợ trong thời hạn quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết và Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay.
Quỹ sử dụng các tiêu chí lựa chọn ưu tiên như sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới, năng lượng mới; Có tính đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật làm tăng năng suất lao động; Tạo việc làm và yếu tố về giới, sử dụng lao động nữ; Sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường hoặc sản phẩm sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền vững… và bảng chấm điểm để xếp hạng thứ tự ưu tiên hỗ trợ trước sau của Quỹ. 

2.000 tỉ đồng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - ảnh 1
Thứ trưởng Đặng Huy Đông hy vọng Quỹ sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và quốc gia - Ảnh: Chân Luận

Trường hợp doanh nghiệp bị ngân hàng nhận ủy thác từ chối cho vay vẫn có quyền nộp hồ sơ vay vốn tới các Quỹ để đề xuất vay vốn tại Ngân hàng nhận ủy thác khác.
Trao đổi với báo chí, thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông nói: Quỹ sẽ giúp các doanh nghiệp nhở và vừa Việt Nam phát triển những sản phẩm cạnh tranh, thiết yếu đối với tiêu dùng trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. Khi các DN nâng cao được năng lực cạnh tranh, thì năng lực cạnh tranh quốc gia cũng được nâng lên.
“Chúng tôi hy vọng trong tương lai, Quỹ sẽ thu hút được nhiều nguồn khác để phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt hơn”, thứ trưởng Đông nói.
CHÂN LUẬN – THẾ HUYNH