40% thanh niên kiếm được việc nhờ thông tin từ bạn, người thân
(PLO)- Đó là kết quả nghiên cứu do Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) thực hiện dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê.

ILO đánh giá Việt Nam đã bước một bước tiến quan trọng trong phát triển thị trường lao động với việc gia nhập Công ước số 88 của ILO, Công ước về Tổ chức Dịch vụ Việc làm.

Dịch vụ việc làm thúc đẩy sự phát triển, hội nhập và sử dụng lực lượng lao động hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, dịch vụ việc làm phục vụ hai nhóm thuộc trường hợp khách hàng trực tiếp – người lao động (hỗ trợ họ tìm việc làm phù hợp) và người sử dụng lao động (hỗ trợ họ tìm người lao động phù hợp).

“Khi Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi kinh tế, việc phê chuẩn công ước này nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ việc làm là một bước tiến quan trọng,” bà Valentina Barcucci, chuyên gia Kinh tế Lao động của ILO Việt Nam đánh giá.

40% thanh niên kiếm được việc nhờ thông tin từ bạn, người thân - ảnh 1
Dịch vụ việc làm thúc đẩy sự phát triển, hội nhập và sử dụng lực lượng lao động hiệu quả

Theo vị chuyên gia của ILO, “công  nghiệp hóa, hội nhập vào các thị trường khu vực và toàn cầu, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên đã và đang biến thị trường lao động trở thành nơi mà cơ hội việc làm, yêu cầu về trình độ và kỹ năng trở nên chính thức hơn. Theo đó, cần áp dụng các phương thức kết nối giữa công việc tuyển dụng với người tìm việc hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.

ILO cho rằng ở một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, thông tin thị trường lao động là một nguồn dữ liệu quan trọng cho biết thị trường lao động đang biến chuyển như thế nào.

PHONG ĐIỀN