Năm nay, hội chợ thu hút trên 180 doanh nghiệp tham gia với 400 gian hàng. Hội chợ còn có nhiều hoạt động xúc tiến như tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà phân phối … Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, đặc sản làng nghề kết nối với hệ thống siêu thị, tiểu thương các chợ truyền thống.

TÚ UYÊN