5 tỉnh, thành bắt tay quản lý kinh doanh than
(PLO)- Mọi hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do pháp luật quy định.

Sáng 28-9-2018, Sở Công Thương 5 tỉnh, TP gồm: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác quản lý hoạt động kinh doanh than.

Theo đó, việc ký kết thực hiện theo quy chế do Sở Công Thương năm tỉnh, TP cùng phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than nhằm đem lại hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Việc phối hợp phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và liên tục. Mỗi bên cần chủ động, tích cực trong việc phối hợp, đảm bảo vai trò cũng như trách nhiệm độc lập của từng cơ quan.

Các thông tin cần trao đổi giữa hai bên như: Danh sách, địa chỉ trụ sở của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh than; điều kiện pháp lý liên quan; nguồn gốc than...

5 tỉnh, thành bắt tay quản lý kinh doanh than - ảnh 1
Sở Công Thương các tỉnh, TP thực hiện ký kết phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh than


Dựa trên cơ sở quy chế phối hợp, Sở Công Thương các tỉnh, TP có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, tập kết, vận chuyển và kinh doanh than trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

Tại các khu vực giáp ranh, yêu cầu hai bên phải phối hợp với UBND cấp huyện để trao đổi, nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề.

Các bên cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh, TP chỉ đạo quản lý, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh than.

CÙ HIỀN