Sáng 10-11, Bộ Công Thương và Ủy bản Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) đã tổ chức lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu các tập đoàn, tổng công ty từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN.

Theo đó, Bộ Công Thương có sáu DN thuộc diện bàn giao sang ủy ban, bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA).

Đây đều là những DN có vốn hóa cao, tỉ lệ vốn nhà nước trên 555.000 tỉ đồng, bằng một nửa tổng số vốn nhà nước mà ủy ban nắm giữ (gồm 19 DN). Sáu DN này cũng là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty mạnh trong lĩnh vực và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước như điện, than, dầu khí, xăng dầu, thuốc lá, hóa chất.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết trước thời điểm bàn giao, các công việc liên quan giữa hai cơ quan đã được làm rõ, trên tinh thần đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tuân thủ các quy định hiện hành. Hai cơ quan xác định cơ chế phối hợp để tiếp tục chỉ đạo và quản lý DN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, thực hiện sắp xếp đổi mới DN theo phương án đã được phê duyệt.  

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc bàn giao các DN nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế của mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay bằng việc hình thành một cơ quan đại diện chủ sở hữu chuyên trách, chuyên nghiệp và có trách nhiệm giải trình đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc tách bạch chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại DN ra khỏi các cơ quan quản lý hành chính nhà nước là cần thiết để kiến tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các DN; tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước tập trung năng lực vào thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Như vậy, trong các DN được chuyển giao trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là những DN đang quản lý phần lớn các đại dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành công thương. 

Nội dung bàn giao gồm các tài liệu pháp lý của DN như: Quyết định thành lập DN; điều lệ tổ chức và hoạt động; quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DN; quyết định phê duyệt Quy chế tài chính, vốn điều lệ; quyết định bổ nhiệm các chức danh; báo cáo tài chính hợp nhất...