6 tháng đầu năm, 650 doanh nghiệp nông nghiệp và công nghệ giải thể
(PLO)- Có gần 430 doanh nghiệp nông nghiệp, trên 220 doanh nghiệp khoa học công nghệ tạm ngừng hoạt động không đăng ký và chờ giải thể trong sáu tháng đầu năm 2016. Đây là hai ngành có tỉ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể cao nhất, tăng trên 120% và gần 80%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê phân tích ngày 30-6 của cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho thấy ngành thông tin truyền thông, khai khoáng cùng nhiều ngành khác cũng rơi vào tình trạng tạm ngưng hoạt động trong sáu tháng qua. Một vài ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể ít hơn so với cùng kỳ như bất động sản, vận tải, vui chơi giải trí.

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động. Ảnh: Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Trong sáu tháng qua, cả nước có gần 19.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký, chờ giải thể, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015. Thêm vào đó, trên 12.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và trên 5.500 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Trong khi đó trong sáu tháng, có trên 54.500 doanh nghiệp thành lập mới và gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

QUỲNH NHƯ