Hầu hết các DN này đều có nhu cầu vay thêm vốn từ ngân hàng để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, chỉ 34% DN cho rằng có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng một cách bình thường, thuận lợi. Hơn 66% DN cho biết ít có khả năng vay được vốn từ ngân hàng.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng DN cần phải tạo lòng tin với ngân hàng, minh bạch về tài chính và đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích. Về phía ngân hàng sẽ đảm bảo hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, cắt bỏ các thủ tục rườm rà.

NHNN Chi nhánh Đà Nẵng cho biết dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ở Đà Nẵng từ tháng 6-2011 đến 6-2012 tăng bình quân rất thấp, chỉ đạt 2,48%/năm. Tình hình nợ xấu tăng cao trong khi tình hình cho vay vốn có chiều hướng suy giảm.

T.TÀI