(PLO) - Ngày 30-7, Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam quý thứ hai giảm nhẹ một điểm so với quý trước còn 98 điểm.

Nguyên nhân là trong quý này số người lo lắng về tài chính và công việc trong năm tới tăng so với quý trước. Kết quả cho thấy chỉ 44% người được hỏi trực tuyến cảm thấy công việc sẽ tốt hoặc rất tốt trong thời gian tới. Chỉ 38% người tham gia phỏng vấn cho biết thời điểm này tốt hoặc rất tốt để mua sắm, thấp hơn trung bình khu vực với 42%.

Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á, tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng (NTD) trong cách sử dụng tiền nhàn rỗi. 8/10 người được hỏi tại Việt Nam (79%) chọn tiết kiệm tiền thừa sau khi đã trang trải sinh hoạt phí thiết yếu. Đây là mức cao nhất trong ba năm qua và cao hơn nhiều so với trung bình khu vực với chỉ 62%.

Ở Việt Nam 85%  người tiêu dùng đã đã thay đổi chi tiêu trong năm vừa qua để tiết kiệm sinh hoạt phí, tại Malaysia và Philippines là 80%.

Giống như các nước trong khu vực, ở Việt Nam hình thức tiết kiệm phổ biến là hạn chế chi tiêu vào trang phục mới, cắt giảm các khoản vui chơi giải trí và hạn chế ga đốt và điện.

TÚ UYÊN