Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Dự án sẽ tập trung phát huy thực tiễn quản lý chất thải nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu thông qua tài trợ cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ tiên tiến; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phế phụ phẩm trong nông nghiệp, quản lý hiệu quả các hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông sản.

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2013 đến 2018 tại 10 tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.

TRÀ PHƯƠNG