Agribank: Top 10 ngân hàng thương mại uy tín 2017
(PLO)- Agribank đứng trong bảng xếp hạng Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017.

Theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam, Agribank đứng trong bảng xếp hạng Top 10 ngân hàng (NH) thương mại Việt Nam uy tín năm 2017. Bảng xếp hạng là sự ghi nhận đóng góp tích cực của Agribank trong tăng trưởng phát triển ngành tài chính-ngân  hàng, đồng thời khẳng định uy tín của Agribank-NH thương mại nhà nước hàng đầu.

Đây là bảng xếp hạng độc lập, khách quan dựa trên ba tiêu chí: (1) Điểm tài chính: Năng lực và hiệu quả tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn, tỉ lệ nợ xấu…); (2) Điểm Media Coding: Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về NH trên truyền thông; (3) Điểm khảo sát: Điều tra, khảo sát về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm/dịch vụ của NH; điều tra, phỏng vấn sâu nhóm chuyên gia tài chính về vị thế và uy tín của các NH trong ngành và điều tra, khảo sát bản thân các NH được thực hiện trong tháng 5-2017 về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm… 

Agribank là NH thương mại nhà nước dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, mạng lưới rộng lớn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch, đội ngũ nhân viên hơn 40.000 cán bộ, viên chức...

Tính đến ngày 31-5, Agribank có tổng tài sản 1.052 ngàn tỉ đồng, nguồn vốn 965 ngàn tỉ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế 781 ngàn tỉ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ và chiếm hơn 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành NH. Nợ xấu 1,89% tại thời điểm ngày 31-12-2016.

Vừa qua, Agribank đã được tổ chức xếp hạng thế giới Fitch Ratings nâng triển vọng xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank từ “Ổn định” lên mức “Tích cực”, vị trí dẫn đầu trong các NH thương mại tại Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR500)…

VIẾT CHUNG