Theo kết luận của Cục Quản lý cạnh tranh, các công ty thuộc bốn quốc gia, vùng lãnh thổ nói trên khi xuất khẩu thép vào thị trường Việt Nam đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép trong nước. Để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, Cục kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời trong thời gian 120 ngày.

Cụ thể, đối với các công ty thép của Trung Quốc, mức thuế chống bán phá giá được áp dụng 6,45%-6,99%. Các công ty Indonesia sẽ chịu mức thuế 12,03%, các công ty Malaysia chịu mức thuế 14,38%. Còn các công ty Đài Loan bị áp mức thuế 13,23%, riêng có một công ty chịu mức thuế cao nhất 30,73%.

QUANG HUY