ASEAN 2020: Việt Nam đề xuất 14 dự thảo sáng kiến kinh tế
(PLO)- Các sáng kiến được Việt Nam đề xuất nhằm đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong hợp tác khu vực và toàn cầu.

Sáng nay, 11-1, tại Hà Nội tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ ba của chuỗi hội nghị thuộc khuôn khổ kênh hợp tác kinh tế ASEAN 2020, Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban toàn thể và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (CoW 10). 

Hội nghị do Phó Tổng thư ký ASEAN A-la-đin Ri-lô điều hành theo thông lệ của ASEAN. 

ASEAN 2020: Việt Nam đề xuất 14 dự thảo sáng kiến kinh tế - ảnh 1
Đại biểu các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.


Theo thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương, các nội dung thảo luận của CoW 10 xoay quanh các vấn đề gồm: Các ưu tiên chính thuộc trụ cột kinh tế của ASEAN năm 2020 do Việt Nam đề xuất; Những ưu tiên thuộc các trụ cột khác của ASEAN như an ninh - chính trị, văn hóa - xã hội, và quan hệ đối với các ưu tiên được đề xuất trong trụ cột kinh tế; Tăng cường tính kết nối trong ASEAN; Cách mạng công nghiệp 4.0 và số hóa nền kinh tế trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Ngoài ra, CoW 10 cũng bàn đến các lĩnh vực chuyên ngành trong ASEAN năm 2020 như thương mại, đầu tư, dịch vụ, thuận lợi hóa thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, ASEAN một cửa, tiêu chuẩn chất lượng; Rà soát giữa kỳ Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC 2025, các ưu tiên và đề xuất cơ bản của ASEAN - BAC 2020...

ASEAN 2020: Việt Nam đề xuất 14 dự thảo sáng kiến kinh tế - ảnh 2
Hội nghị lần thứ 10 của Ủy ban toàn thể và Cộng đồng Kinh tế ASEAN.


"Với tư cách chủ tịch ASEAN 2020, ngay từ đầu năm Việt Nam đã giới thiệu 14 dự thảo sáng kiến và chương trình hợp tác để đảm bảo năm 2020 ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thiết lập cộng đồng kinh tế, có vị trí trung tâm trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và toàn cầu" - Vụ Chính sách thương mại đa biên cho biết.

Kết quả của Hội nghị CoW 10 sẽ được báo cáo tại Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN 1/51 vào ngày mai (12-1).

A.HIỀN