Với tất cả chính sách đã được công bố nếu được thực hiện nghiêm túc thì tình hình có thể được cải thiện rõ ràng hơn vào nửa cuối năm 2013. Đó là khẳng định của TS Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tại hội thảo chia sẻ cơ hội đầu tư trong khủng hoảng tại TP.HCM ngày 7-3.

Theo ông Nghĩa, để vực dậy nền kinh tế, năm 2013 phải thực hiện với ba lộ trình ưu tiên: Một là khôi phục đà tăng trưởng; hai là tạo đột phá về tái cấu trúc, đặc biệt là khu vực tài chính ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước; ba là khôi phục lòng tin nhà đầu tư.

YÊN TRANG