Ba nhân tố để phát triển kinh tế
(PL)- Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn nhất của tỉnh Hà Nam ngày 6-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh một địa phương muốn phát triển kinh tế thành công khi thu hút được ba nhân tố là doanh nghiệp tốt, người giỏi và người giàu.

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn Hà Nam là tỉnh đi đầu thực hiện thông điệp này của Chính phủ. “Chúng tôi sẽ lập một website, qua đó trực tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sẽ cùng các chuyên gia có liên quan thu nhận, lắng nghe, điều chỉnh kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư” - Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cũng cho rằng đầu tư nước ngoài là cần thiết nhưng phải luôn chú trọng doanh nghiệp đầu tư trong nước. Phải nuôi dưỡng, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước như với đầu tư nước ngoài để doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài cùng nhau phối hợp, cùng nhau lớn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để Việt Nam nằm trong nhóm đầu của ASEAN. Tạo mọi điều kiện, phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương để chủ động trong quá trình phát triển. “Coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Chính phủ” - Thủ tướng nói.

TNT