Cụ thể, Bộ Tài chính cho hay đang trình dự thảo thông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải, phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô dưới bảy chỗ ngồi trở xuống. Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu xăng, mức phí đề xuất là 16 triệu đồng/phép thử/lần. Đối với xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel, phí thử nghiệm là 16,5 triệu đồng/phép thử/lần.

Tuy nhiên, theo đại diện ngành tài chính, chỉ tổ chức, cá nhân có yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô từ bảy chỗ ngồi trở xuống thì phải nộp phí. Điều này cũng đồng nghĩa phí thử nghiệm “không mang tính bắt buộc”.

Bộ này khẳng định mức phí này không “đánh” vào người sử dụng phương tiện mà chỉ áp dụng đối với các nhà sản xuất, nhập khẩu khi đi kiểm tra thử nghiệm tiêu thụ nhiên liệu để đủ điều kiện xuất xưởng hoặc lưu hành.

YT