Theo đó, ngày 12-10, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 23 bãi bỏ Thông tư 37/2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may tiêu thụ trên thị trường Việt Nam. Thông tư 23 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26-11-2016.

Trước đó, các doanh nghiệp dệt may, da giày đã nhiều lần phản ánh lên Bộ Công Thương và Chính phủ về những quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt. Bởi qua thực tiễn áp dụng quy định này cho thấy chỉ có một tỉ lệ nhỏ không đáng kể lô hàng không đạt hàm lượng quy định.

Hơn nữa, cũng chưa phát hiện bất cứ trường hợp nào bị ảnh hưởng về sức khỏe do hàm lượng formaldehyte cao quá mức quy định. Trong khi đó, suốt bảy năm qua, doanh nghiệp phải trả chi phí hằng trăm tỉ đồng cho việc kiểm tra và thời gian thông quan hàng hóa kéo dài.