(PL)- Ông Vũ Anh Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT, ngày 18-3 cho biết bộ này vừa trình Chính phủ phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam (Vinamotor).

 

Theo phương án đề xuất, toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này tương đương với gần 98% vốn điều lệ, sẽ được bán cho một nhà đầu tư duy nhất. Đối tượng được chào bán là nhà đầu tư có đủ các điều kiện bao gồm vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký đấu giá trên 855 tỉ đồng, cam kết sở hữu tối thiểu năm năm cổ phần và cam kết chào mua công khai số cổ phần của các cổ đông khác tại Vinamotor trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Giá khởi điểm do tổ chức định giá độc lập đưa ra, các nhà đầu tư đủ điều kiện sẽ đấu giá.

Được biết hiện đã có bốn nhà đầu tư mong muốn được mua phần lớn hoặc toàn bộ vốn nhà nước tại Vinamotor...

VIẾT LONG