Theo VFA, giá thu mua tạm trữ lần này sẽ cao hơn 5.000 đồng/kg, bảo đảm cho người trồng lúa lãi trên 30% theo chủ trương của Chính phủ. Thời gian thu mua sẽ kéo dài trong vòng 45 ngày. Trong lần tạm trữ này, dù chi phí đầu vào và lãi suất ngân hàng tăng cao, VFA sẽ không xin Chính phủ hỗ trợ lãi suất, thay vào đó sẽ tìm cách kéo giá xuất khẩu lên cao để bù vào.

Hiện giá lúa bán tại ruộng ở đồng bằng sông Cửu Long là 5.500-5.900 đồng/kg. Giá sàn xuất khẩu gạo 5% tấm hiện ở mức 520 USD/tấn, gạo 25% tấm là 490 USD/tấn.

TR.HIẾU