Bà Dương Thùy Dung, quản lý cấp cao của CBRE Việt Nam, nhận định dù Chính phủ có nỗ lực nhằm giải cứu BĐS nhưng thị trường có khả năng không chuyển mình lớn trong năm 2013. BĐS sẽ giảm giá có điều kiện. Tài chính vẫn là thách thức lớn đối với chủ dự án, nhà đầu tư và việc chuyển nhượng dự án có thể diễn ra nhiều.

Theo số liệu của CBRE, trong quý IV-2012 hầu hết các giao dịch BĐS diễn ra ở phân khúc trung bình và bình dân do có nhu cầu thật sự. Giá bán căn hộ giảm dưới nhiều hình thức chiết khấu, phiếu quà tặng, vé đi du lịch nước ngoài, vàng miếng…

B.NHƠN