Trong 11 tháng qua, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút vốn FDI nhiều nhất với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 16 tỉ USD. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đứng thứ hai với tổng vốn FDI là 2 tỉ USD. Đáng chú ý, đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 20 dự án đầu tư mới với tổng vốn FDI gần 900 triệu USD.

MINH LONG