Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II vừa được Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) công bố cho thấy công ty đang lỗ trước thuế gần 700 tỉ đồng. Trong đó, lỗ kinh doanh là 329 tỉ đồng và lỗ khác là 358 tỉ đồng.

HAGL cũng cho biết nguyên nhân lỗ là do chi phí lãi vay cao, chi phí vận chuyển tăng và điều chỉnh chi phí chuyển đổi vườn cây ăn trái.

Đồng thời, HAGL cũng cho biết doanh thu đến từ mảng nông nghiệp đang có sự sụt giảm trong quý II-2019. Cụ thể, doanh thu trái cây giảm 552 tỉ đồng, so với cùng kỳ, tương tự ớt giảm 359 tỉ đồng và bò giảm 38 tỉ đồng. Chính điều này đã khiến HAGL ghi nhận doanh thu trong quý II chỉ có 513 tỉ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dù lỗ nhưng sức ép về tài chính đã giảm đáng kể giúp HAGL kỳ vọng có những khoản lợi nhuận trong tương lai. Vì hiện nay tổng dư nợ vay của HAGL đã giảm 4.100 tỉ đồng so với đầu năm. Chủ yếu là HAGL đã trả nợ trái phiếu trước hạn, bằng việc mua chính trái phiếu đó. Điều này giúp các khoản nợ biến mất.

Tuy nhiên, HAGL chuyển gánh nặng nợ sang cho Bầu Đức và hiện ông đang là chủ nợ cá nhân lớn nhất của công ty với việc cho mượn gần 2.500 tỉ đồng. Trong đó, Bầu Đức cho công ty mượn ngắn hạn hơn 1.500 tỉ đồng và mượn dài hạn hơn 992 tỉ đồng.