Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 với khoản lợi nhuận 107 tỉ đồng. Đây là mức tăng rất đáng khích lệ vì so với cùng kỳ năm trước Hoàng Anh Gia Lai lỗ đến 517 tỉ đồng.
Tuy nhiên, kiểm toán viên khi soát xét báo cáo tài chính của Hoàng Anh Gia Lai đã nhấn mạnh, tính đến ngày 30-6-2020, khoản nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.300 tỉ đồng do đó dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty. 
Nguyên nhân chính để kiểm toán viên đưa ra nhận định này là việc nghi ngờ HAGL không thể thu hồi khoản nợ hơn 7.200 tỉ đồng đề cập trong báo cáo tài chính.
Nhưng ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai trong báo cáo giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết: HAGL vẫn thu hồi được khoản nợ này vì các công ty đang nợ HAGL số tiền hơn 7.200 tỉ đồng đang trong giai đoạn đầu tư nhưng đủ lực tạo dòng tiền trả nợ cho HAGL trong tương lai.
Về vấn đề nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn dẫn đến HAGL không có khả năng hoạt động liên tục thì ông Sơn lý giải, công ty vẫn đang tập trung vào trồng chuối và đây là cơ cấu doanh thu chính trong năm 2020. Ngoài ra, HAGL đang nỗ lực tái cấu trúc tài chính, xin bên cho vay giãn, hoãn nợ nên vẫn sẽ hoạt động bình thường.
Hiện, HAGL có khoản vay dài hạn lên đến 4.350 tỉ đồng, trong đó có 1.483 tỉ đồng đến hạn trả. Trong khoản vay dài hạn này thì HAGL chủ yếu nợ Thaco lên đến 3.900 tỉ đồng.