Đây là đợt công bố tên doanh nghiệp nợ thuế thứ hai của Cục Thuế TP.HCM trong năm 2019. Những doanh nghiệp (DN) nợ khủng tiền thuế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) như Công ty TNHH bất động sản Thành Ngân nợ hơn 190 tỉ đồng, chi nhánh Công ty TNHH đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM nợ hơn 120 tỉ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 nợ hơn 114 tỉ đồng.
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ hơn 75 tỉ đồng, Công ty TNHH đầu tư xây dựng phát triển nhà Hoàng Phúc nợ hơn 50 tỉ đồng, Công ty CP thép Thăng Long nợ hơn 48 tỉ đồng, Công ty TNHH thương mại xây dựng kinh doanh nhà Tân Hoàng Uy nợ hơn 40 tỉ đồng...
Ngoài ra, một số DN hoạt động trong lĩnh vực khác cũng bị nêu tên chây ì nộp thuế lần này như HTX vận tải hàng hóa và hành khách Hải Âu nợ thuế số tiền 129 tỉ đồng, Công ty Cổ phần may Minh Hoàng nợ hơn 75,8 tỉ đồng, Công ty TNHH Timatex nợ hơn 71 tỉ đồng...
Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để rốt ráo thu nợ thuế. Theo đó, ngoài biện pháp gọi điện thoại, gửi tin nhắn, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, ban hành quyết định cưỡng chế, Cục Thuế TP sẽ công khai tên các doanh nghiệp nợ thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng.