Bia Sài Gòn không phải nộp gần 2.500 tỉ cho nhà nước
(PLO)- Sabeco rất hoan nghênh quyết định này của cơ quan nhà nước và muốn khẳng định lại rằng Sabeco luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam.

Tổng Công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho biết ngày 30-12, Sabeco nhận được Công văn 1624/KTNN-TH ký ngày 25-12 của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 của Sabeco.

Theo nội dung công văn, Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị “Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 là hơn 2.495 tỉ đồng tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Sabeco.

Do đó, Sabeco không phải nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31-12-2016 nêu trên.

Phát biểu về việc này, ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco, cho biết Sabeco rất hoan nghênh quyết định này của cơ quan nhà nước và muốn khẳng định lại rằng Sabeco luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam và các hướng dẫn của các cơ quan nhà nước trong vấn đề này.

Là một trong những công ty có đóng góp thuế lớn nhất tại Việt Nam, Sabeco luôn tuân thủ theo các quy định của luật pháp hiện hành, đồng thời luôn cam kết vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Sabeco, của người lao động...

Bia Sài Gòn không phải nộp gần 2.500 tỉ cho nhà nước  - ảnh 1
 

Trước đó, vào tháng 2-2018, Kiểm toán Nhà nước ban hành báo cáo kiểm toán năm 2016 tại Sabeco và có kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận để lại đến ngày 31-12-2016 là hơn 2.495 tỉ đồng và chưa chia cho cổ đông; việc trích lập dự phòng đối với 10 khoản đầu tư ngoài ngành có giá trị 444,7 tỉ đồng…

Tháng 4-2018, Bộ Công Thương yêu cầu Sabeco thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước; yêu cầu Sabeco tạm nộp toàn bộ 2.495 tỉ đồng lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2016 trở về trước để thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản tiền phạt hành chính về thuế và tiền chậm nộp thuế giai đoạn 2007-2015…

Liên quan đến vấn đề trên, Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam cho rằng kết luận này là trái với Luật Doanh nghiệp 2014, không thể và không bao giờ thực hiện được vì nó liên quan đến quyền lợi của hàng ngàn nhà đầu tư. Không thể có chuyện cổ đông nhà nước được nhận cổ tức trong khi hàng ngàn nhà đầu tư không được nhận cổ tức. Nếu thực tế xảy ra như vậy việc nộp 2,495 tỉ đồng không phải là nghiệp vụ chi trả cổ tức cho các cổ đông…

Trước đó, Sabeco cũng cho rằng không có cơ sở thực hiện kiến nghị kiểm toán do chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty...

TÚ UYÊN